It is the top of the page. Skip the menu move to the content.
Kibitan Animation
Home > Fukushima Revitalization > Fukushima Revitalization > ฟุกุชิมะ ふくしま復興ステーション タイ語のページ (Our web page in Thai) データ更新

ฟุกุชิมะ ふくしま復興ステーション タイ語のページ (Our web page in Thai) データ更新

2019年4月19日更新 Update

ย่างก้าวสู่การฟื้นฟูฟุคุชิมะ (25 ธันวาคม 2018) Index

แจ้งเกี่ยวกับสถานการณ์การฟื้นฟูจังหวัดฟุคุชิมะ เช่น ข้อมูลต่างๆ ให้เข้าใจง่ายขึ้น

แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ทางฝั่งตะวันออกของญี่ปุ่น 

"แผ่นดินไหวนอกชายฝั่งแปซิฟิกโทโฮคุ ปี 2011" เกิดขึ้นในวันที่ 11 มี.ค. 2011 เวลา 14.46 น. โดยมีจุดเกิดแผ่นดินไหวอยู่ที่ชายฝั่งซังริคุ บันทึกสถิติได้ 9.0 แม็กนิจูด เป็นแผ่นดินขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่วัดได้ในประวัติศาสตร์  สึนามิใหญ่ซัดกระหน่ำเป็นวงกว้าง ซึ่งมาพร้อมกับการสั่นไหวรุนแรงที่บันทึกสถิติแรงสั่นสะเทือนได้ระดับ 7 ซึ่งเป็นขนาดใหญ่ที่สุด

The Great East Japan Earth Quake

The Reconstruction Agency : The Great East Japan Earthquake (2011)

 >INDEX

1 ความเสียหายจากแผ่นดินไหว-สึนามิ 

(เวลาปัจจุบัน  5 ธันวาคม 2018) 
【ความเสียหายด้านบุคลากร】ความเสียหายของบ้านเรือน (แยกตามพื้นที่)

Tsunami

ผู้เสียชีวิต :4,088คน(*)ในจำนวนนี้ เป็นการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินไหว 2,259คน
ผู้หายสาบสูญ:2 คน

(*) การเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินไหว หมายถึง ความเสียหายที่ไม่ได้เกิดจากแผ่นดินไหวโดยตรง
แต่เป็นการเสียชีวิตจากสาเหตุโดยอ้อม เช่น สุขภาพแย่ลงหรือความเหนื่อยล้าจากชีวิตอพยพหลังจากนั้น

家屋の被害
 >INDEX

2 เขตที่ระบุให้อพยพเนื่องจากภัยพลังงานปรมาณู 

เขตที่ระบุให้อพยพ : 12%->2.3% ของพื้นที่จังหวัด  จำนวนผู้อพยพ : 165,000 คน -> 43,000 คน  

เขตที่ระบุให้อพยพเนื่องจากภัยพลังงานปรมาณู

Evacuation designated zones

*การฟื้นฟูคืนสภาพที่จำเพาะเจาะจงเขตฐานยุทธศาสตร์:เขตซึ่งเคยเป็นเขตที่กลับไปได้ลำบากและถูกจำกัดการเข้าอยู่อาศัย ปัจจุบันยกเลิกคำสั่งระบุให้อพยพแล้ว และมุ่งสู่การพัฒนาให้สามารถให้อยู่อาศัยได้ไปจนถึงภายภาคหน้า

Fukushima Prefecture website : Evacuation designated zones

การเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้อพยพจากแผ่นดินไหว-อุบัติเหตุโรงไฟฟ้าปรมาณู

evacuation

The Reconstruction Agency : The Great East Japan Earthquake

 >INDEX

3 สถานการณ์ โรงไฟฟ้าพลังงานปรมาณูฟุคุชิมะแห่งที่หนึ่ง 

อุณหภูมิภายในเตาปฏิกรณ์เปลี่ยนแปลงอย่างมีเสถียรภาพอยู่ที่ 20-45 องศาเซลเซียส ปริมาณรังสีที่ถูกปล่อยออกมาจากเตาปฏิกรณ์นั้นลดลงมากเมื่อเทียบกับตอนหลังเกิดอุบัติเหตุ

Fukushima Daiichi NPS

NPS status

TEPCO Website : Our Responsibility to Fukushima

 >INDEX

ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

  การเปลี่ยนแปลงของปริมาณรังสี /  เปรียบเทียบกับเมืองหลักของโลก

radiation dose rates transition

Link : State of air radiation dose rates

ศูนย์สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมประจำ จ.ฟุคุชิมะ

ปัจจุบันได้คอยเฝ้าสังเกตกับสำรวจวิจัยสิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมของฟุคุชิมะอย่างเร่งด่วนและเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่พลเมืองในจังหวัดจะอาศัยอยู่ได้อย่างสบายใจไปจนถึงภายภาคหน้า นอกจากนี้ที่อาคารปฏิสัมพันธ์  “CommutanFukushima” (ไม่เสียค่าเข้าอาคาร) ยังลงแรงสนับสนุนการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและรังสีของเด็กๆ ด้วย

Fukushima Centre for Environmental Creation

 >INDEX

ฟื้นฟูสภาพการท่องเที่ยว  

福島県観光関連データ

ประกาศแจ้งการฟื้นฟูให้โลกรู้ ~ ผลักดันโครงการที่เกี่ยวข้องกับโอลิมปิก-พาราลิมปิกปี 2020 ที่โตเกียว และจัดการประชุมนานาชาติ

東京2020 国際会議

Tokyo 2020 Fukushima Information site : Fukushima Plus 2020

Facebook We Love Fukushima (Thai version)

Diamondroute Japan

วิดีโอประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่ถ่ายทำแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นหน้าตาของ 3 จังหวัด ได้แก่ จ.ฟุคุชิมะ จ.โทจิกิ จ.อิบารากิ จากมุมมองชาวต่างชาติ ทำสถิติมียอดชม 10 ล้านครั้งหลังเผยแพร่ 1 สัปดาห์

Diamondroute

Rediscover Fukushima

Discover Nikko & Aizu

 >INDEX

ฟื้นสภาพเกษตรกรรม  

จัดหาผลผลิตเกษตรป่าไม้ประมงที่ปลอดภัยไว้วางใจได้ โดยตรวจข้าวทุกเม็ดในทุกกระสอบหรือเฝ้าสังเกตผลผลิตเกษตรป่าไม้ประมงที่ผลิตในจังหวัด

※จัดให้มีการตรวจผลผลิตเกษตรป่าไม้ประมงที่ผลิตในจังหวัดก่อนส่งขาย ยืนยันความปลอดภัย รายการสินค้าที่มีค่าเกินมาตรฐานจะถูกจำกัดการส่งขายตามพื้นที่ผลิต ไม่ให้กระจายสินค้าออกไป

 ผลตรวจข้าวทุกเม็ดในทุกกระสอบ

test results

ผลตรวจเฝ้าสังเกตจะประกาศทางเว็บไซต์
https://fukumegu.org/ok/contents/

ผลตรวจผัก-ผลไม้ ผลผลิตปศุสัตว์

Inspection results

食品衛生基準
Japanese standards on radioactive substances in food and overseas indexes

 ผลตรวจเฝ้าสังเกตจะประกาศทางเว็บไซต์
http://www.new-fukushima.jp/

การจับปลาทดสอบในอุตสาหกรรมประมง

試験操業
 >INDEX

ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตในจังหวัด 

เผยแพร่เสน่ห์ของผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตในจังหวัดจำพวกผลผลิตเกตรป่าไม้ประมงกับดำเนินการประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัย-ความไว้วางใจ มีเป้าหมายเพื่อกำจัดข่าวลือให้หมดไป

จัดการแข่งขัน Fukushima PEACH Match in Thailand

ทีม Fukushima United FC กับ Air Force Central FC ทีมฟุตบอลอาชีพของไทยได้แข่งนัดกระชับมิตรโดยมีเป้าหมายเพื่อประชาสัมพันธ์ลูกท้อซึ่งเป็นผลผลิตของจังหวัด เมื่อ ส.ค. 2018 ลูกท้อ 1000 ผลถูกแจกจ่ายในสถานที่จัดการแข่งขัน คึกคักด้วยผู้ชมมากมาย
นอกจากนี้บรรดานักกีฬากับรองผู้ว่าราชการจังหวัดฟุคุชิมะยังล่วงหน้าไปประชาสัมพันธ์ที่ร้าน ณ ห้างสรรพสินค้าในตัวเมืองกรุงเทพมหานคร และบอกกล่าวให้ชาวไทยได้รับทราบถึงความอร่อยของลูกท้อฟุคุชิมะ
Peach Match 2018Peach Match

Fukushima Peach

Fukushima United FC Website : 「Fukushima Peach Match in Thailand」開催のご報告

อันดับหนึ่งของญี่ปุ่น 6 ปีซ้อนจากงานประเมินเหล้าใหม่ทั่วประเทศ/ได้รางวัล Champion Sake ประจำงาน IWC2018!!

เหล้าฟุคุชิมะสร้างผลงานยอดเยี่ยม "อันดับหนึ่งของญี่ปุ่นได้รับรางวัลชนะเลิศ 6 ปีซ้อน"เป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ในงานประเมินเหล้าใหม่ทั่วประเทศซึ่งเป็นงานที่มีประวัติความเป็นมาและอิทธิพลมากที่สุดในประเทศ ยิ่งกว่านั้น "โอคุโนะมัตสึ อาดาทาระกิงโจ (โดยโรงบ่มโอคุโนะมัตสึ)" ยังเฉิดฉายกับ "Champion Sake" อันเป็นรางวัลสูงสุดของสาขาเหล้าญี่ปุ่นประจำงาน IWC (International Wine Challenge) 2018 ซึ่งเป็นงานประเมินผลิตภัณฑ์ไวน์ใหญ่ที่สุดของโลก

Won gold medals2018 IWC Champion of Sake

 >INDEX

เตรียมความพร้อมของฐานการวิจัยพัฒนา-การผลิตด้านอุตสาหกรรม 

เตรียมความพร้อมของฐานการวิจัยพัฒนา-การผลิตด้านอุตสาหกรรมที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนสู่การฟื้นฟูไว้ทั่วภายในจังหวัด

ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับราชอาณาจักรไทย

เราทำบันทึกข้อตกลงด้านอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องกับการแพทย์กับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมของราชอาณาจักรไทย วางรากฐานของการ สนับสนุนร่วมกันแก่ SME และความสัมพันธ์แน่นแฟ้นด้านเศรษฐกิจจากบันทึกข้อตกลงนี้

บริษัท 8แห่งใน ฟุคุชิมะพร้อมกันกับจังหวัด ได้ไปออก บูธในงาน MEDICAL FAIR THALAND งานแสดงอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจัดในกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 6-8 ก.ย.2017

MOU

 
ส.ค. 2017 ลงนามร่วมกับกระทรวงเศรษฐกิจของรัฐ NRW

ในปี 2018 เราได้ทำบันทึกข้อตกลง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงานนำกลับมาใช้ใหม่ได้และด้านอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องกับการแพทย์กับรัฐนอร์ทไรน์-เวสต์ฟาเลีย (NRW) ประเทศเยอรมนี และแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ด้านธุรกิจเรื่อยมา ทว่ามีการปรับปรุงบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการประสานงานแต่ละด้านและเห็นพ้องกันว่าจะเสริมระบบสนับสนุนธุรกิจในสองพื้นที่ให้เข้มแข็งขึ้นเมื่อเดือน ม.ค. 2017 กับ ส.ค. ปีเดียวกัน

NRW

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครบวงจร
สถาบันวิจัยเรื่องพลังงานที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ของฟุคุชิมะ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นานาชาติฟุคุชิมะ
[ศูนย์วิจัยต่อยอดความรู้ด้านการแพทย์-อุตสาหกรรม]

FREA

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครบวงจรแห่งสำนักงานวิจัยและพัฒนาแห่งชาติ ได้จัดเตรียมความพร้อมของฐานวิจัยและพัฒนาพลังงานที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้

Fukushima Medical University

เตรียมพร้อมฐานสนับสนุนการผลิตยา เช่น ยารักษาชนิดใหม่-ยาวินิจฉัย-ยาตรวจชนิดใหม่โดยเน้นโรคมะเร็งเป็นหลัก ภายในอาณาบริเวณของมหาวิทยาลัยแพทย์ประจำจังหวัดในฐานะตัวกลางของวงการแพทย์กับวงการอุตสาหกรรม

ศูนย์สนับสนุนการพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ฟุคุชิมะศูนย์สนับสนุนการฟื้นฟูมหาวิทยาลัยไอซึ
[แล็บ ICT แนวหน้า]

Fukushima Medical Support Center

เตรียมพร้อมฐานที่จัดให้มีการประเมินความปลอดภัยโดยใช้สัตว์ใหญ่กับฝึกหัดบุคลากรทางการแพทย์ให้ควบคุมใช้งานอุปกรณ์ เพื่อดำเนินการสนับสนุนอย่างเป็นหนึ่งเดียวกันตั้งแต่เริ่มพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์จนกระทั่งแปรเป็นธุรกิจ

Aizu University

เตรียมพร้อมฐานวิจัยพัฒนาเพื่อผลักดันการวิจัย ICT แนวหน้า สร้างอุตสาหกรรม ICT ใหม่ไปพร้อมๆ รวมกลุ่มบริษัทที่จะรับภาระส่งเสริมอุตสาหกรรมของพื้นที่ที่ใช้งาน ICT ให้เกิดประโยชน์กับลงแรงในการพัฒนาบุคลากร

 >INDEX

แนวคิดชายหาดนวัตกรรมฟุคุชิมะ  Fukushima Innovation Coast Framework 

แนวคิดชายหาดนวัตกรรมฟุคุชิมะมีเป้าหมายอยู่ที่สร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ในบริเวณพื้นที่ชายฝั่ง เพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมที่สูญเสียไปจากแผ่นดินไหวใหญ่ญี่ปุ่นตะวันออกและภัยพลังงานปรมาณู

Fukushima Innovation Coast Initiative

Part of Fukushima Robot Test Field to Open
World's first test base for drone operation and long-distance flight control(July 2018, METI)

Fukushima Innovation Coast Framework

 >INDEX

このページに関連する情報