หน้าแรก Skip
ภาษา

เว็บไซต์พอร์ทัลข้อมูลการฟื้นฟูฟุกุชิมะ

Progreso de la reconstrucción de Fukushima
สำนักงานจังหวัดฟุกุชิมะ

เลขที่ 2-16 ต.สุกิสึมะ เมืองฟุกุชิมะ จังหวัดฟุกุชิมะ รหัสไปรษณีย์ 960-8670
โทร: 024-521-1111 (ผู้รับผิดชอบ)
© 2023 Fukushima Prefecture.


slide001

slide002

slide003

slide004

slide005

เว็บไซต์พอร์ทัลข้อมูลการฟื้นฟูฟุกุชิมะ

ลิสต์บทความที่เก็บบันทึกไว้

เว็บไซต์ภาพวิดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้จังหวัดฟุกุชิมะในปัจจุบัน FUKUSHIMA NOW [English]

แนะนำจังหวัดฟุกุชิมะในปัจจุบัน ความคืบหน้าในการพื้นฟูจังหวัดฟุกุชิมะ กำลังแพร่ภาพ [English]

เว็บไซต์สำนักงานฟื้นฟู [English]

เว็บไซต์กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม Fukushima Today [English]

เว็บไซต์ TEPCO [English]

ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเกษตร ป่าไม้ ประมง และอาหารแปรรูปของจังหวัดฟุกุชิมะ [English]

ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดฟุกุชิมะ [English・中文・한국어]

WE LOVE FUKUSHIMA

หน้าแรก
มาสคอตสัญลักษณ์การฟื้นฟูจังหวัดฟุกุชิมะ คิบิตัน (KIBITAN)

การฟื้นฟูจังหวัดฟุกุชิมะภายหลังจากที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติซ้ำซ้อนอย่างไม่เคยมีมาก่อนในภาคตะวันออกของประเทศญี่ปุ่น อาทิ แผ่นดินไหว สึนามิ และการรั่วไหลของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีความคืบหน้าไปมาก
ในขณะเดียวกันกลับมีปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้นแค่เฉพาะในจังหวัดนี้ อาทิ การรื้อถอนเตาปฏิกรณ์ การแพร่กระจายของข่าวลือ สภาพดินฟ้าอากาศ ฯลฯ

เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของจังหวัดฟุกุชิมะสำหรับเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ ""ความคืบหน้าในการฟื้นฟูจังหวัดฟุกุชิมะ ณ ปัจจุบัน""
เนื่องจากได้มีการแบ่งข้อมูลออกเป็น 6 หมวด ได้แก่ ""สภาพความเสียหายจากแผ่นดินไหวและสึนามิ"" ฯลฯ จึงหวังว่าผู้คนจำนวนมากจะสามารถเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดผ่านเว็บไซต์นี้ได้

ทำทีละสิ่ง ทีละอย่างให้เป็นจริงที่ฟุกุชิมะ

จากนี้ไปเราจะเดินหน้าต่อไปเพื่อสร้างอนาคตที่สดใสให้กับจังหวัดฟุกุชิมะภายใต้สโลแกน ""ก้าวทีละก้าวเพื่อฟุกุชิมะ"" โดยมีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูจากภัยพิบัติรุนแรงที่ไม่เคยพบมาก่อน

สภาพความเสียหายจากแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิ

""แผ่นดินไหวที่มหาสมุทรแปซิฟิกในพื้นที่โทโฮคุ ปี ค.ศ. 2011"" ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2011 โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ชายฝั่งซันริคุ โดยวัดขนาดได้ 9.0 ริกเตอร์ ถือเป็นแผ่นดินไหวครั้งที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่มีการบันทึกไว้ในญี่ปุ่น
มีการบันทึกความรุนแรงของแผ่นดินไหวสูงสุดที่ระดับ 7 การสั่นไหวที่รุนแรงมาพร้อมกับคลื่นสึนามิขนาดยักษ์ที่ซัดขึ้นเป็นบริเวณกว้าง สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงไปทั่วทั้งจังหวัด

จุดศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวและระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหวบนพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัด

ความเสียหายต่อมนุษย์

ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2023

*การเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว: การเสียชีวิตที่ไม่ได้เกิดจากแผ่นดินไหว ฯลฯ ซึ่งเป็นความเสียหายโดยตรง เป็นการเสียชีวิตจากสาเหตุทางอ้อม เช่น สุขภาพร่างกายทรุดโทรมจากการอาศัยอยู่ในศูนย์อพยพหรือการทำงานหนักเกินไปหลังเกิดภัยพิบัติ

ความเสียหายต่อบ้านเรือน

ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2023

ความเสียหายจากสึนามิ: เมืองนามิเอะ
ความเสียหายต่อบ้านเรือน: เมืองฟุกุชิมะ

มูลค่าความเสียหายต่อสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะ

ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2012

 

 

*คำนวณมูลค่าความเสียหายคร่าวๆ โดยประมาณจากภาพถ่ายทางอากาศ ฯลฯ ภายในระยะ 30 กม. จากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะแห่งที่หนึ่ง ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของจังหวัด ไม่รวมมูลค่าความเสียหายคร่าวๆ ในส่วนหนึ่งของเมืองมินามิโซมะรวมถึง 8 หมู่บ้านและอำเภอในเขตฟุตาบะ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของเทศบาล

ชายฝั่ง: เมืองอิวากิ
พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิ: เมืองนามิเอะ

ภาพถ่ายความเสียหาย

ฮะจิมังมะจิ เมืองสุกะกาวะ (มีนาคม 2011)
ฮะโนะกิไดระ เมืองชิรากาวะ (25 มีนาคม 2011)
ฮิสะโนะฮามะ เมืองอิวากิ (11 มีนาคม 2011)
อุเคโดะ เมืองนามิเอะ (12 มีนาคม 2011)

ภาพรวมของภัยพิบัตินิวเคลียร์

อุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะแห่งที่หนึ่งของบริษัท Tokyo Electric Power Company (TEPCO) สูญเสียแหล่งจ่ายไฟภายนอกเนื่องจากแผ่นดินไหว และสึนามิที่เกิดตามหลังทำให้แหล่งจ่ายไฟฉุกเฉินใช้งานไม่ได้ เตาปฏิกรณ์หมายเลข 1 ถึง 3 จึงสูญเสียความสามารถในการทำความเย็น ส่งผลให้แท่งเชื้อเพลิงได้รับความเสียหาย การระเบิดของไฮโดรเจน ฯลฯ ที่เกิดขึ้นทำให้สารกัมมันตภาพรังสีจำนวนมากถูกปล่อยออกมา

ผลกระทบจากการรั่วไหลของสารกัมมันตภาพรังสี

รัฐบาลได้ออกคำสั่งอพยพเพื่อปกป้องประชาชนจากการสัมผัสกับสารกัมมันตภาพรังสีที่รั่วไหลและฟุ้งกระจาย ทำให้ประชาชนมากกว่า 160,000 คนในจังหวัดต้องถูกบังคับให้อพยพออกมา นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร พื้นที่เกษตรกรรม ผลผลิตทางน้ำ วัตถุดิบ ฯลฯ ถูกปนเปื้อนทำให้เกิดความเสียหาย เช่น ระงับการผลิตและการขนส่ง อีกทั้งข่าวลือที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงยังทำให้สินค้าเกษตรราคาตกต่ำ และจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงเป็นอย่างมาก

 

 

การเปลี่ยนแปลงของเขตที่มีคำสั่งอพยพและสถานะการฟื้นฟู

สถานะของเขตที่มีคำสั่งอพยพ

การยกเลิกคำสั่งอพยพคืบหน้าไปเรื่อยๆ จากการปรับเตรียมสภาพแวดล้อมสำหรับการกลับสู่บ้าน โดยพื้นที่ของเขตที่มีคำสั่งอพยพซึ่งปกครองโดยจังหวัดได้ลดลงจากประมาณ 12% เหลืออยู่ประมาณ 2.2%

เขตยุทธศาสตร์การบูรณะและฟื้นฟูที่เจาะจงเฉพาะ

จากการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยมาตรการพิเศษเกี่ยวกับการบูรณะและฟื้นฟูฟุกุชิมะเมื่อเดือนพฤษภาคม 2017 ได้มีการยกเลิกคำสั่งอพยพบางส่วนในเขตที่ยากต่อการกลับสู่บ้าน และสามารถกำหนด "เขตยุทธศาสตร์การบูรณะและฟื้นฟูที่เจาะจงเฉพาะ" เพื่อมุ่งสู่การทำให้สามารถอยู่อาศัยได้แล้ว

 

 

สภาพการณ์ของอัตราปริมาณรังสีในอากาศ

ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2018 การขจัดสิ่งปนเปื้อนของพื้นที่อยู่อาศัยทั้งหมดภายในจังหวัดได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ปริมาณรังสีในอากาศภายในจังหวัดเกือบจะอยู่ในระดับเดียวกันกับเมืองหลักในต่างประเทศ

 

 

การเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้อพยพ

จำนวนผู้อพยพลดลงหลังจากพุ่งสูงสุดที่ 164,865 คนในเดือนพฤษภาคม 2012 ปัจจุบันยังมีผู้อพยพประมาณ 27,000 คน

 

 

การปรับเตรียมจุดยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรม - ประเพณีใหม่

สนามทดสอบหุ่นยนต์ฟุกุชิมะ (เมืองมินามิโซมะ เมืองนามิเอะ)

เขตวิจัยพลังงานไฮโดรเจนฟุกุชิมะ (เมืองนามิเอะ)

 

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์แผ่นดินไหวและภัยพิบัตินิวเคลียร์ครั้งใหญ่ทางตะวันออกของญี่ปุ่น (เมืองฟุตาบะ)

 

ประกันความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ป่าไม้ ประมง และขจัดข่าวลือ

สถานะการตรวจสารกัมมันตรังสีของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ป่าไม้ และการประมงของฟุกุชิมะ (1 เมษายน ค.ศ. 2022 ถึง 31 มกราคม ค.ศ. 2023)

ไม่มีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ป่าไม้ และการประมงใดๆ ที่เพาะเลี้ยงในจังหวัดแล้วเกินค่ามาตรฐาน

 

CODEX : มาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (โดยคณะกรรมการ CODEX ที่จัดตั้งขึ้นโดยองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และองค์การอนามัยโลก (WHO))

 

ดำเนินการตรวจสอบเพื่อป้องกันการกระจายสินค้าที่เกินค่ามาตรฐานสู้ผู้บริโภคด้วยการตรวจสอบก่อนการจัดส่ง

 

 

การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ

ส่วนต่างราคากับทั้งประเทศ ขณะนี้ก็ยังไม่ฟื้นตัวถึงระดับก่อนเกิดแผ่นดินไห

 

 

แบบสำรวจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับข่าวลือ

 

 

สถานะข้อจำกัดในการนำเข้าสินค้าเกษตรที่ผลิตในจังหวัดและการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการส่งออก

สถานะข้อจำกัดในการนำเข้าอาหารที่ผลิตในจังหวัด

ประเทศ - ภูมิภาคที่มีการจำกัดการนำเข้าลดลงจาก 55 ⇒ 7

 

ประเทศ - ภูมิภาคที่ระงับการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารหลากหลายประเภทจากจังหวัดฟุกุชิมะ (12 ⇒ 3)

 

 

ประเทศ - ภูมิภาคที่ระงับการนำเข้าอาหารบางชนิดจากจังหวัดฟุกุชิมะ (4 ⇒ 2)

 

 

ประเทศ - ภูมิภาคที่อนุญาตให้นำเข้าอาหารได้โดยต้องแนบใบรับรองการตรวจสอบ ฯลฯ (39 ⇒ 2)

 

การเปลี่ยนแปลงของปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์จากเกษตรที่ผลิตในจังหวัดฟุกุชิมะ

สถานการณ์การส่งออกเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดแผ่นดินไหว และปริมาณการส่งออกในปีงบประมาณประจำปี 2021 นั้นสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์

 

 

การฟื้นฟูการท่องเที่ยว

จำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาลดลง จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่และผลกระทบของแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งจังหวัดฟุกุชิมะในเดือนกุมภาพันธ์ 2021 ในทางกลับกัน จำนวนการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาเพิ่มมากขึ้น โดยมาจากการเยี่ยมเยือนจากจังหวัดใกล้เคียงเป็นหลัก